La pàgina utilitza cookies. Si continua navegant per ella, considerarem que accepta el seu ús.

close

Condicions de Contractació

1. Identificació

  • Titular: GRÀFIQUES OSSÓ, S.L.
  • Domicili social: Armenteres, 80 - Nau 4 - 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
  • CIF: B – 60.987.484
  • Registre Públic: Registre Mercantil de Barcelona, full B-138.022, foli 106, tom 28.666 - Inscripció 1ª - 15 gener 1996
  • Telèfon: 93 666 13 42
  • Fax: 93 685 22 81
  • E-mail: info@ossoprinters.com

Les presents condicions generals de contractació del lloc web www.ossoprinters.com regularan les relacions jurídiques que puguin sorgir entre:

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. amb les dades que apareixen enunciats anteriorment, I, d'altra banda, el CLIENT, les dades introduïdes per realitzar la compra o per realitzar alguna consulta o suggeriment, mitjançant el formulari establert a aquest efecte, són els que han estat consignats per ell mateix .

Les dues parts declaren tenir la capacitat legal suficient per contractar i obligar sota els termes d'aquest contracte.

2. Objecte del Contracte

El present document té per objecte la regulació general dels serveis prestats per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. a través del lloc web: www.ossoprinters.com, constituint el marc jurídic en què es desenvolupa la present relació contractual.

Els serveis oferts per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. podran ser contractats per qualssevol usuaris que compleixin amb els requisits establerts en les presents condicions generals de contractació, tenint sempre en compte la informació que apareix en l'Avís Legal i la Política de Privacitat, disponibles en tot moment al lloc web de GRÀFIQUES OSSÓ , SL

Els serveis que GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. presta actualment i que són objecte de la relació jurídica tenen com a principal activitat dels Serveis globals d'impressió i gestió d'imatge corporativa dels arxius facilitats pel CLIENT. Aquests arxius seran impresos segons la selecció de les característiques mostrades a la web i que el CLIENT tria lliurement en el moment de realitzar la seva comanda. Les opcions seleccionades queden reflectides en l'ordre de comanda com a comprovant de les característiques d'impressió triades pel CLIENT.

Les característiques seleccionables podran variar segons el tipus de treball a realitzar, sent les més comunes les de tipus de suport, mida, gruix, qualitat, tractament especial, acabat, encunyat, fes, plegat, entre d'altres.

Els documents impresos podran ser tractats amb altres productes o materials disponibles a GRÀFIQUES OSSÓ, S.L., i podran ser elegits igualment des de la web com un servei addicional per a l'elaboració de determinats acabats o manipulats a petició expressa del client.

D'aquesta elaboració es deriven els diversos productes relacionats amb la Impressió Digital tals com: llibres, calendaris, agendes, cartells, pòsters, flyer, targetes postals, targetes de visita, etiquetes, adhesius, roll-up, vinils, etc.

3. Registre de CLIENTS

Com a condició per a l'ús de certs serveis oferts a través del web, el CLIENT ha d'estar registrat i tenir habilitada un compte d'accés a la Zona Privada del web de GRÀFIQUES OSSÓ, S.L.

La informació que proporcioni per crear el compte haurà de ser certa i estar actualitzada en tot moment. El CLIENT es compromet, en cas necessari, a facilitar-canvis en la informació del seu compte, per tal de mantenir-la actualitzada.

El CLIENT és l'únic responsable de protegir la confidencialitat de la seva contrasenya no podent revelar aquesta contrasenya a cap altra persona. En el cas que un usuari, obtingui accés no autoritzat a la zona restringida del lloc web com a conseqüència dels seus actes o omissions, El CLIENT accepta que serà l'únic responsable de qualsevol ús no autoritzat que es produeixi.

La Web i els seus serveis estan adreçats exclusivament a persones que tinguin 18 anys d'edat o més. Qualsevol accés o ús de la web o dels seus serveis per qualsevol persona menor de 18 anys d'edat està expressament prohibit. En accedir o utilitzar la web, vostè declara i garanteix que té 18 anys o més.

4. Restriccions d'Ús

El CLIENT només pot fer servir aquesta web per realitzar sol·licituds legítimes per a la compra dels productes o serveis oferts, i no podrà utilitzar aquest lloc per realitzar sol·licituds especulatives, falses o fraudulentes. Tampoc pot utilitzar robots o altres mitjans automatitzats per accedir a aquest lloc, llevat que estigui específicament autoritzat per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. El CLIENT declara que té l'edat legal suficient per assumir responsabilitats o obligacions jurídiques vinculants per a qualsevol responsabilitat que pugui incórrer com a resultat de l'ús d'aquest Lloc.

Per evitar possibles fraus tingui en compte que és una violació de drets realitzar una sol·licitud o compra amb un nom fals o amb una targeta de crèdit vàlida. A més, encara que vostè no proporcioni el seu nom real, el seu navegador d'Internet transmet una adreça d'Internet única que podrà ser utilitzada pels agents de l'ordre públic per identificar-lo.

El CLIENT té permís per copiar electrònicament i imprimir en paper parts d'aquest lloc amb l'únic propòsit d'utilitzar la web com un recurs de compra. Qualsevol altre ús del material o contingut del web, incloent-hi la reproducció per a un fi diferent de l'assenyalat anteriorment sense el consentiment previ per escrit de GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. queda prohibit.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. es reserva el dret de Cancel Compte i l'Accés a la web i els seus serveis en qualsevol moment oa causa de qualsevol acte que constitueixi una violació d'aquests Termes i Condicions. La cancel·lació pot incloure la supressió de l'accés al servei, l'eliminació de la seva contrasenya, l'esborrat de tota la informació facilitada i arxius relacionats, l'eliminació de continguts associats al seu compte (o qualsevol part del mateix), i altres mesures destinades per prohibir el seu ús posterior del lloc i els seus serveis.

5. Material proporcionat

El CLIENT és l'únic responsable del contingut dels materials que enviï a través del web a GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. El CLIENT garanteix i accepta que en utilitzar la web, no podrà carregar a través de la mateixa qualsevol material que: (a) sigui il·legal, amenaçador, assetjador o profà; (B) constitueixi o inciti una conducta que constitueixi una ofensa criminal o doni lloc a responsabilitat civil; o (c) contingui un virus o un altre component nociu o indicacions falses o enganyoses d'origen o procedència dubtosa.

El CLIENT és el responsable en tot moment del contingut dels fitxers (textos i imatges), plantilles, materials i la documentació facilitada per a la realització del treball i de complir, si cal, amb la Llei de la Propietat Intel·lectual i Drets d'Autor , Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. només treballa amb el material original proporcionat, de manera que no altera ni modifica en cap cas els fitxers facilitats. Si fos necessari realitzar algun tipus d'ajust, modificació o adaptació, és el CLIENT l'encarregat de manipular els seus propis fitxers i de lliurar-los novament a GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. amb els paràmetres necessaris que garanteixin la correcta elaboració dels serveis sol·licitats.

Si els fitxers rebuts no compleixen amb els requisits necessaris per a realitzar els treballs dels serveis contractats, segons les característiques reflectides en la comanda, el CLIENT rebrà una notificació, per correu electrònic o trucada telefònica, indicant-li la incidència i advertint de com procedir per corregir-la . Un cop rebuts els fitxers adequats en GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. es procedirà a executar la feina el més aviat possible per intentar complir amb els terminis de lliurament contractats.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. només realitzarà modificacions en els fitxers del CLIENT quan hi hagi un consentiment explícit d'aquest i amb l'únic fi de realitzar correctament el treball sol·licitat.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. en tot moment tractarà de complir amb el termini de lliurament compromès, però en tractar-se d'una incidència aliena a GRÀFIQUES OSSÓ, SL., el CLIENT perdrà la garantia de rebre la comanda en el termini contractat i no tindrà dret a cap reclamació ni a devolució parcial o total de l'import abonat.

Si en un termini de 7 dies no es rep cap resposta per part del CLIENT, GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. té dret a rescindir el contracte de compra i procedirà a l'abonament íntegre de l'import satisfet pel CLIENT.

6. Plaços d'Entrega

Els terminis de lliurament compromesos es troben publicats a la web. Aquests terminis de lliurament són seleccionables pel CLIENT en el moment de realitzar la seva comanda. Les dates de lliurament es calculen en dies laborables des de la recepció dels fitxers a imprimir i un cop formalitzat el pagament. Es consideren dies laborables de dilluns a divendres. Els dies no laborables són els dissabtes, diumenges i festius.

Des del moment de la notificació dels arxius d'impressió, abans de les 06:00 AM a dia laborable, es registrarà aquest dia laborable com a data d'inici per al termini de lliurament. Si es realitza en horari posterior a les 06:00 AM a dia laborable o en qualsevol hora en dia festiu, es registrarà el dia següent laborable.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. en el cas que no pogués complir amb el termini de lliurament contractat pel CLIENT, per la raó que fos, a excepció d'aquelles que resultin alienes a GRÀFIQUES OSSÓ, S.L., l'obligació a indemnitzar es limita únicament a l'import de la comanda.

En casos de força major es podrà ampliar el termini de lliurament pel temps que hi hagi l'obstacle o impediment. Es consideren cas de força major fonamentalment les vagues, avaries o fallades de funcionament de les línies elèctriques, les línies de dades o els sistemes de producció sempre que es pugui provar que afecten al lliurament de la comanda. Igualment aquestes circumstàncies s'apliquen si les pateix al CLIENT.

Si un determinat producte no està disponible temporalment o de forma permanentment, es comunicarà immediatament a CLIENT perquè ho tingui en compte i pugui anul·lar o modificar la seva comanda.

7. Validació de Preus

La política de preus de la companyia tracta en tot moment de mantenir, el major temps possible, els preus més competitius del mercat. Les modificacions que aquests preus puguin patir, vindran determinades per raons del mercat, normalment per variacions que realitzin els nostres proveïdors que es repercuteixen en el producte final.

Els preus en vigor són aquells que es mostren en el procés de confirmació de comanda del web. Mentre el CLIENT estigui confeccionant un pressupost o realitzant una comanda a través de la plataforma web, podria donar-se el cas que, per una actualització preus en aquest mateix instant, els preus mostrats poguessin patir una lleugera modificació. Un cop realitzada la confirmació de comanda, els preus quedaran fixats.

En el cas que GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. realitzi una actualització de preus, aquests entraran en vigor el mateix instant de la seva publicació.

Si el CLIENT vol utilitzar un pressupost guardat o vol utilitzar una comanda anterior, per a realitzar una nova comanda amb les mateixes característiques, aquests seran actualitzats a la tarifa vigent de manera automàtica en el moment de reprendre el procés de compra.

Igualment, tingui en compte que els preus que es mostren en totes les publicacions i promocions que es realitzen, corresponen amb els preus existents en el moment de la seva creació i que posteriorment es podrien veure lleugerament modificats a l'hora de realitzar la seva comanda.

8. Gastos de Tramitació i Enviament

Les despeses de tramitació i enviament per a totes les zones on GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. realitzen els serveis d'impressió són els següents:

Codi

PENÍNSULA

BALEARS

PORTS-01

GRATIS

-

PORTS-02

-

5€

Gràfiques Ossó disposa de flota pròpia per al lliurament de comandes a la regió de Barcelona. Per a la resta de les províncies s'utilitzen empreses de repartiment de paqueteria de tercers.

Per garantir la confidencialitat de les entregues, tant els transportistes com els vehicles propis no porten cap distintiu de referent de la companyia.

9. Conclusió del contracte

Abans de concloure el procés de compra, el CLIENT pot fer tantes comprovacions com consideri necessari per assegurar-que les opcions que ha seleccionat per confeccionar la seva comanda de compra són correctes. Després de seleccionar el botó "pagar ara" serà remès a la passarel·la de pagament per finalitzar la compra dels productes que es troben a la cistella. Després de realitzar el pagament, el CLIENT celebra un contracte entre ell i GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. i rebrà una confirmació de comanda amb la informació rellevant, per correu electrònic.

Si, GRÀFIQUES OSSÓ, S.L., no rep el pagament corresponent amb l'import de la comanda, té el dret de cancel·lar el contracte de compra.

Les formes de pagament vàlides són les mostrades al CLIENT durant el procés de compra.

Quan el destinatari del lliurament de les comandes és una tercera persona, es considera CLIENT a l'ordenant. Per a l'execució d'aquest tipus de sol·licituds, l'ordenant afirma implícitament, que existeix consentiment per a això.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. no exigeix ​​que la comanda sigui d'un import mínim.

10. Validesa del Contracte

L'acceptació del present document té la mateixa validesa contractual que la signatura presencial del mateix, sota els termes de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Les presents condicions generals de contractació, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1988, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Codi de comerç i altra normativa aplicable.

11. Obligacions relatives al procediment de compra

Les dues parts accepten i reconeixen que totes les dades inclosos en el lloc web han estat introduïts directament pel CLIENT, de manera que la responsabilitat sobre l'autenticitat dels mateixos correspon, directament i exclusivament al CLIENT.

El CLIENT accepta expressa i inequívocament les condicions generals de www.ossoprinters.com o de qualsevol dels llocs dependents del mateix-, amb el simple ús de la plataforma. L'usuari es compromet i és responsable de llegir amb deteniment els continguts oferts per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. en el procediment de compra. Si el client no està d'acord o no comprèn alguna de les disposicions d'aquest document o del procés de contractació, EN CAP CAS haurà de marcar la casella d'acceptació.

En tot cas, si el client incompleix a qualsevol de les anteriors obligacions, quedarà sota la seva responsabilitat els possibles danys i perjudicis produïts per l'incompliment.

12. Condicions del Servei

Les condicions comercials d'aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. sempre apareixen en www.ossoprinters.com oa les pàgines que en depenen pel que poden ser consultades, arxivades o impreses pel CLIENT en tot moment.

L'accés a la informació en el lloc web www.ossoprinters.com és completament gratuït, mentre que el servei de compra i contractació dels productes i serveis oferts per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. és onerós, i impliquen l'acceptació de les condicions establertes en el present document.

Tot el procés expressat en les condicions de contractació, així com el contingut dels avisos legals, política de privacitat, documents per a l'exercici drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició serà portat a terme en l'idioma castellà en tot cas, podent GRÀFIQUES OSSÓ, SL, establir la possibilitat de dur a terme la contractació del servei en altres idiomes especificats.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el present document així com qualsevol altre text legal exposat en qualsevol dels llocs web propietat de GRÀFIQUES OSSÓ, S.L.

Les presents condicions poden ser considerades com a accessòries com complementàries d'alguna de les webs dependents d'www.ossoprinters.com ja que els productes o serveis prestats a través de les mateixes requereixin una modificació o especificació de les mateixes, per tant és obligació del CLIENT assegurar- de tals extrems.

13. Responsabilitats

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l'accés, funcionament i operativitat del web, o en els seus serveis i / o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguin la seva origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com els produïts per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades o qualsevol altra circumstància que estigui fora del control de GRÀFIQUES OSSÓ, SL No obstant això, quedarà exempt de tota acció o informació introduïda per tercers aliens a la companyia.

GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. exclusivament es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc web, llevat dels casos en què aquestes hagin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l'organització, sense autorització expressa per part de l'empresa.

Els productes i serveis subministrats per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. se cenyeixen exclusivament a posar a disposició dels clients els productes i serveis oferts a través del lloc web www.ossoprinters.com, o qualsevol de les webs dependents de la mateixa- no es fa responsable d'aquells productes o serveis que no s'ajustin al que contractat pel client. Així mateix GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. es compromet a posar a disposició del client el servei d'assistència tècnica, davant tota possible incidència durant el procediment de contractació.

En cas que en qualsevol dels llocs web propietat de GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. puguin ser albergats banners que permetin a l'usuari l'accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers, GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. no es responsabilitza dels continguts que s'hi poguessin trobar-se allotjats, procedint a retirar-los en el cas que algun usuari li comuniqui algun tipus de contingut il·lícit, un cop l'empresa ho hagi comprovat.

Les parts es comprometen a complir amb el que estableix l'Avís Legal, Política de Privadesa així com en les condicions generals de contractació publicades per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. en qualsevol dels llocs web en el moment de la compra del producte, així com al respecte dels drets bàsics dels consumidors i usuaris sota els termes de la normativa aplicable.

14. Garantia i reclamacions

Tots els productes i serveis oferts per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. són originals i nous i compten amb una garantia de dos (1) any des del moment del lliurament, respecte a defectes de fabricació del producte.

No obstant això, en la base del disposat Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis (6) primers mesos posteriors al lliurament del producte, seran responsabilitat en aquest cas del titular de la marca del producte en qüestió. Per errors, fallades o deficiències a partir d'aquesta data, serà càrrega del CLIENT demostrar que es tracta d'errors de fabricació i no pel seu ús.

A tots els efectes, s'entendrà realitzada el lliurament del producte el dia que figuri en la corresponent factura, tiquet de compra, o en l'albarà de lliurament del mateix.

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte disposa d'un termini de 3 dies a comptar de la data de lliurament del producte, per tornar-lo. En aquest cas les despeses d'enviament i recollida aniran a càrrec del CLIENT. Abans de realitzar aquesta devolució el client s'haurà de posar en contacte amb l'empresa en el termini indicat, a través d'e-mail, telèfon o fax, facilitant totes les seves dades, referència de la comanda i motius de la reclamació.

Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà acceptada per GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. Per poder admetre la devolució haurà d'estar tant el producte com el seu embalatge en perfectes condicions, sense ratllades, ni cap deteriorament i incloent tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris.

El CLIENT haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut, el departament de qualitat de GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. procedirà a la comprovació de l'estat del producte, i de la seva qualitat d'impressió. En cas de verificar la possible incidència, GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. oferirà al client la opció d'enviar de nou el producte, assumint al seu torn, les despeses d'enviament. En cas que el client no vulgui que li enviem el producte de nou, es procedirà al reintegrament del seu import.

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, el client té a la seva disposició la següent adreça:

Armenteres, 80 – Nau 4 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) info@ossoprinters.com

15. Validesa del procediment de compra com a prova d'acceptació i Perfecció del contracte

Les dues parts declaren expressament que l'acceptació de l'oferta del producte o servei de GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. pel client es porta a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit a la pàgina web corresponent al producte sol·licitat.

El fet de seguir telemàticament tots els passos del procés de compra dels productes i complements pel client, suposa l'acceptació íntegra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa com a plena i suficient per a contractar.

El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el client manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades al moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de forma expressa l'acceptació de les mateixes.

16. Protecció de dades de caràcter personal

EEn compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal introduïts pel client durant la utilització del lloc web www.ossoprinters.com incloent les webs dependents del mateix- així com en tot el procés de compra, estan subjectes a la "Política de Privadesa" accessible durant la navegació en el aquests llocs web.

17. Clàusula de Salvaguarda

Totes les clàusules o disposicions d'aquest contracte han de ser interpretades de forma independent i autònoma. Si qualsevol de les clàusules del present document fos contrària a dret, de forma parcial o total, o bé és declarada nul·la per sentència judicial ferma, no es veuran afectades la resta d'estipulacions, mateixes que gaudiran de plena validesa jurídica.

Les parts contractants es comprometen a renegociar i substituir la clàusula o clàusules afectades que resultaran nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions generals de contractació.

18. Llei aplicable i jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de www.ossoprinters.com o qualsevol dels que en depenen, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del present lloc Web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, i, si escau, els tribunals arbitrals als quals es troba adherida GRÀFIQUES OSSÓ, SL en el moment de produir-se la controvèrsia.


Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça info@ossoprinters.com, o bé a l'adreça postal abans esmentada.