Ossó Creative Printers · Solucions d’imatge i comunicació corporativa

Armenteres, 80 · Nau 4 · 08980 St Feliu de Llobregat (BCN) · Tel: 936 66 13 42 · info@ossoprinters.com

A Ossó Printers estem plenament conscienciats i compromesos
amb la protecció i sostenibilitat del medi ambient,
per això disposem de la certificació FSC®/PEFC que n’acredita l’ús
de matèries primeres originàries de boscos gestionats de forma responsable,
d’acord amb els criteris de sostenibilitat.
FSC/PEFC
Certificat FSC Certificat PEFC