Ossó Creative Printers · Solucions d’imatge i comunicació corporativa

Armenteres, 80 · Nau 4 · 08980 St Feliu de Llobregat (BCN) · Tel: 936 66 13 42 · info@ossoprinters.com

Avís legal

1. Identificació

  • Titular: GRÀFIQUES OSSÓ, S.L.
  • Domicili social: Armenteres, 80 – Nau 4 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
  • CIF: B-60.987.484
  • Registre Públic: Registre Mercantil de Barcelona, full B-138.022, foli 106, tom 28.666 – Inscripció 1ª – 15 gener 1996
  • Telèfon: 93 666 13 42
  • Fax: 93 685 22 81
  • E-mail: info@ossoprinters.com

2. Objecte

Amb aquest avís legal posem a la vostra disposició tota la informació relativa a quins són els drets, obligacions i responsabilitats de la nostra empresa i dels usuaris que accedeixin al nostre lloc web i als nostres serveis.

El servei que prestem consisteix en la posada a disposició a través del lloc web www.ossoprinters.com – així com dels altres llocs dependents del mateix – els productes i serveis que oferim com a creació de targetes de visita, impressió i revelat de fotografies a diferents mides i formats, així com qualsevol altre servei que es vagi incorporant a través del web principal de la companyia com de les pròpies de cada servei.

Tot usuari que accedeixi al nostre lloc web, accepta expressament i de forma inequívoca el present avís legal així com la política de privadesa de la companyia, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que poguessin ser desenvolupats i inclosos en el futur.

A efectes de la interpretació de les presents condicions, entenem que una persona és usuària dels nostres serveis amb el mer accés i ús del nostre lloc web, sense que sigui necessari que aquest estigui registrat com a tal. Reservat el dret a modificar el present avís i qualsevol altre text legal del lloc web per la qual cosa us recomanem que les reviseu periòdicament.

3. Propietat intel·lectual e industrial

A GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. estem profundament compromesos amb la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels nostres usuaris, col·laboradors i entitats associades. Per això, se us informa que:

El disseny, programació i tecnologia de càrrega de les fotografies utilitzades al lloc web són completament originals, havent estat desenvolupats per GRÀFIQUES OSSÓ i comptant aquest amb la propietat en exclusiva de la tecnologia, en cas d’haver estat desenvolupat per tercers es compta amb els acords de cessió i llicències dús pertinents.

En cap cas no es podrà entendre que cedim als usuaris cap dret d’explotació sobre les nostres marques, noms comercials logotips i tecnologies utilitzades als nostres llocs web.

Tots els continguts que depenen directament de nosaltres i que posem a la vostra disposició són completament originals i adequats a la legislació nacional, vigent, i es troben degudament protegits pels drets de propietat intel·lectual i, si escau, industrial.

Tots els continguts que posem a la vostra disposició al lloc web han estat elaborats per nosaltres o si escau cedits mitjançant una llicència d’ús per a la seva reproducció, comunicació pública i distribució a través del nostre lloc web i/o de les eines que es posen a disposició a través d’aquest, i queden igualment plenament protegits pels drets de propietat intel·lectual.

Tots els logotips de tercers que apareixen al nostre lloc web han estat inclosos amb la prèvia autorització dels seus titulars. Per raons de seguretat, no està permès utilitzar “frames” o mecanismes que alterin o variïn el disseny, configuració original o continguts del lloc web.

Tot usuari registrat té la possibilitat de publicar al lloc web opinions, valoracions i comentaris respecte als diferents continguts que publiquem al lloc web.

En cas que detecti algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent, o que pugui ser considerat perjudicial per als usuaris, si us plau, ens els notifiqui com més aviat millor perquè el puguem retirar.

4. Responsabilitats

A GRÀFIQUES OSSÓ, S.L. establim com a prioritat que el servei que posem a la vostra disposició funcioni degudament i d’acord amb els principis màxims de qualitat i seguretat.

No obstant això, i atès que es tracta d’un servei absolutament automatitzat, es pot veure sotmès a situacions concretes que n’impedeixin el funcionament correcte. En aquest cas, ens comprometem a reparar el servei en el mínim termini de temps possible.

De la mateixa manera, no ens fem responsables dels possibles danys i perjudicis que poguessin arribar a causar en els casos següents:

En cas que aparegués publicada a la nostra plataforma informació falsa o errònia, que hagués estat publicada per part de tercers sense la nostra autorització expressa.

En cas que la plataforma no operativa per raons tècniques imputables a tercers, a causes imprevisibles o de força major.

En cas que lusuari utilitzi el lloc web o plataforma per introduir dades, virus, i/o codi maliciós i es causen danys als sistemes daltres usuaris, proveïdors, col·laboradors o qualsevol tercer, és responsable lusuari que realitzar lacció.

En cas que algun dels continguts publicitaris proveïts a la web per a les plataformes d’afiliació publicitària fossin controvertits o danyessin la moral dels usuaris, la reclamació o queixa s’haurà de dirigir davant d’aquestes.

En cas que algun usuari perdi o s’oblidi alguna dada d’accés a la plataforma, i algun tercer, sense la seva autorització, realitzi actes contraris a la llei ia les presents condicions d’ús, la responsabilitat serà si no es ‘ ens ha advertit amb anterioritat, podent reclamar després contra aquest tercer.

5. Resolució de controvèrsia

En cas que es produeixi algun tipus de controvèrsia derivada de l’ús del lloc web i del servei prestat a través d’aquest, serà aplicable en tot cas la legislació espanyola, així com serà resolta pels jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fòrum que pogués ser competent.

Per comunicar-nos qualsevol tipus de reclamació i o consulta, no dubti en contactar amb nosaltres al següent correu electrònic info@ossoprinters.com.